// // Zoek in Bjaar //// //// // echo "
";

PREKEN van Marcel Heyndrikx SVD

ZOEK IN BJAAR

Zoek in Bjaar

Het is onmogelijk een titel met het thema boven elke preek te zetten.

Indien u wil weten of er een preek over een bepaald onderwerp te vinden is, bedenk dan ëën of meer termen die u verwacht terug te vinden in de preek. Tik die woorden in het zoekvak in. Indien u een andere schrijfwijze gebruikt, zal het woord echter niet gevonden worden.

De zoekwoorden worden niet automatisch gemarkeerd. U kan deze woorden wel door uw browser laten markeren.
In IE (Internet Explorer): ga naar bewerken - Op deze pagina zoeken ...
In FF (Firefox): ga naar bewerken - zoeken
In Google Chrome : klik op de 3 kleine horizontale streepjes rchts boven (of soms sleuteltje, schijnt het) en dan op zoeken
Geef dan telkens het woord dat u wil laten markeren in, en enter.

Zoekterm: