Marcel HEYNDRIKX SVD

Geboren in St. Margriete (Oost Vlaanderen) 04/04/1931.

Lid van de congregatie van de Missionarissen van Steyl (SVD). Priester gewijd in 1955. Studie filosofie aan het HIVV in Leuven (1958-1962). Docent filosofie aan het CKS en aan Agora in Leuven (1967-1996).
Publiceerde '... en Gij geeft ons een andere toekomst' (1991). Engelse versie 'Towards another Future' (2006).
Begeleider van individuele mensen en van groepen.
Medewerker bijbelclub en weekendvieringen (met dank aan Huub Oosterhuis en Frans Cromphout) in het Kapelteam van het vroegere missiehuis in Heide-Kalmthout.

"In mijn boek: '... en Gij geeft ons een andere toekomst' - Leuven, Peeters, 1991- heb ik gepleit voor een nieuwe interpretatie van de christelijke boodschap, aansluitend bij het nieuwe mens- en wereldbeeld. In mijn homilieën van de laatste 20 jaar heb ik getracht om een bijdrage daaraan te leveren.". (MH)

noot van de webmaster:

Iedereen mag deze preken gebruiken mits ze vrij en gratis voor iedereen toegankelijk blijven.

Indien er problemen zijn met de website (bv linken die niet goed werken), gelieve dit dan te melden, aub. Klik hiervoor op de link "contact webmaster' onderaan of ga naar de contactpapina.

De website is nog in volle ontwikkeling. Er komen nog regelmatig preken bij. En bij heel wat preken ontbreekt de opmaak nog. Indien u een bepaalde preek nodig hebt, neem dan gerust contact op. Ik probeer die dan eerst in orde te maken.

Dank aan de fotograaf Con Clasquin en de gemeente Kalmthout voor het gebruik van de foto van Marcel Heyndrikx.

© Marcel Heyndrikx - Iedereen mag deze preken en teksten gebruiken mits ze vrij en gratis voor iedereen toegankelijk blijven.