A jaar

Deze site is een tijdelijke oplossing om de preken van Marcel bereikbaar te maken. Klik op een link, om de desbetreffende preek te lezen. (Sorry, de opmaak van de preken is nog niet in orde.)
Indien u de preek op een klein scherm wil lezen, komt de preek niet naast, maar onder de reeks linken. U zal dus naar beneden moeten scrollen.

18e ZONDAG DOOR HET JAAR (A)   -   2 en 3 augustus 2008

Jesaja 55 : 1 - 3
Mattheus 14: 31 - 21.

Zusters en broeders,

Vijf broden en twee vissen -toen ik het evangelie van deze zondag las, ben ik blijven hangen aan dit detail.
Een andere evangelist voegt er iets aan toe: er was daar een jongetje, en dat jongetje had ze meegebracht : die vijf broden en die twee vissen.
Vijf van die kleine, platte broodjes zoals men die in Palestina bakte.  Dat is niet veel, belachelijk weinig zelfs, als het gaat om zo'n bende volk als daar toen bijeen was.  Stel u voor, het gaat over 5000 man, zegt Mattheüs iets verderop, en hij voegt er aan toe dat hij de vrouwen en de kinderen dan nog niet eens heeft meegeteld.
Vijf broden en twee vissen -'t is minimaal, maar er zit wel iets groots onder.  Voor dat jongetje was dat dan toch alles wat hij bij zich had.  Behalve zijn grote honger.  En hij heeft zijn hele voorraad afgestaan.
Met een. mens die geeft kan God wonderen doen.  
Met die vijf broden en twee vissen wordt heel die massa mensen verzadigd.  
En, dan blijven er nog twaalf korven over.
Twaalf is een symbolisch getal.  Twaalf is de aanduiding van een zekere volheid: twaalf is het getal van de maanden waaruit een jaar bestaat, twaalf is het getal van de stammen van Israël, en van de apostelen die Jezus koos.
5.000 mensen gespijzigd en dan nog twaalf korven die zijn overgebleven -dat hebben die 5 broden en 2 vissen in de handen van Jezus opgeleverd.  Zo'n klein begin,en dan zo'n overvloed.
Zoals dat ging met dat kleine jongetje en zijn vijf broden en twee vissen, zo gaat het steeds in de Bijbel.
God werkt met gevende mensen en daar doet Hij wonderen mee.  
Neem nu Mozes bv.  Als God hem roept zegt Mozes: 'Neem me niet kwalijk Heer, ik ben geen redenaar, ik ben dat nooit geweest, ik, spreek moeilijk en traag, zend liever iemand anders'. (Exodus 4: 10)  Maar God houdt voet bij stuk.  Mozes zegt daar tenslotte ja op.  En hij is nu precies de man met wie en door wie God zijn volk uit Egypte, dat slavenhuis zal wegvoeren, in de richting van het land dat God hen had beloofd.  
Bij. de. profeten gaat dat ook zo.  Neem nu de profeet Amos bv.  Die zegt van zichzelf:
Profeet?  Ik ben geen profeet.  Ik ben een boer.  Profeet, neen, dat zit bij ons niet in de familie.  Ik ben een moerbeikweker.  Maar hij wordt door God gevraagd.  En hij zegt er ja op.  En met deze simpele mens doet God zijn werk in Israel.  Het werk van de profeet. (Amos 7 : 14 - 15)
Met gevende mensen doet God grote dingen.
Zo is dat ook met Maria gegaan.  Maria wordt gevraagd om de moeder van de Messias te worden.  Zij geeft haar jawoord.  Zij geeft al wat ze heeft, ze geeft zichzelf.  Een simpel meisje in Israël, in een gewoon dorp, in Nazareth.  En uit haar wordt Gods Zoon geboren. (Lucas 1 : 26 -38)
Wat mensen te geven hebben, dat is vaak, op de keper beschouwd, niet zo bar veel.  Maar met gevende mensen doet God grote dingen.  
En zo gaat dat dan door, tot op vandaag.
Een man en een vrouw die zich geven aan elkander en dat wordt een goed koppel.  Altijd opnieuw is dat een uniek kunstwerk.
Vaders en moeders die zich geven voor hun kinderen, en daar groeien gezonde, blije mensen uit.  Het heeft iets van een wonder.
Mensen die voor elkaar inspringen in een buurt, en het is daar goed wonen.  Mannen en vrouwen, priesters en leken die zich inzetten in een parochie - en er groeit daar een christelijke gemeenschap uit.
Gevende mensen - misschien roepen ze wel het beeld op van Eén die zichzelf volkomen gegeven heeft, Jezus van Nazareth.
En als iemand nu die naam van hem dragen wil -iemand die zich christen wil noemen, dan kan dat, dat mag.  Maar dan moet er wel iets van Jezus in haar of in hem terug te vinden zijn.
Ergens moet zij of hij dan ook een gevend mens zijn of althans proberen te zijn.  Anders loopt hij rond met een valse naam, vaart zij of hij onder een valse vlag.
Gevende mensen houden de wereld recht.  Ik denk dat.  Je kunt het, denk ik, zelfs bewijzen.
Al bestaat hun hele hebben en houden misschien ook uit niet veel meer dan uit vijf broden en over twee vissen.  Amen.

Marcel Heyndrikx SVD

 

© Marcel Heyndrikx - Iedereen mag deze preken en teksten gebruiken mits ze vrij en gratis voor iedereen toegankelijk blijven.