B jaar

Voor de preken op Goede Vrijdag: zie C-jaar - Vasten - Goede Vrijdag.

Vermits het onderscheid in A-B-C-jaargang hier geen belang heeft, zijn al deze  preken verzameld in het C-jaar. (Omwille van praktische redenen. Bedankt voor uw begrip)

© Marcel Heyndrikx - Iedereen mag deze preken en teksten gebruiken mits ze vrij en gratis voor iedereen toegankelijk blijven.