Feesten

Deze site is een tijdelijke oplossing om de preken van Marcel bereikbaar te maken. Klik op een link, om de desbetreffende preek te lezen. Sorry, de opmaak van de preken is nog lang niet in orde, en alle preken van Goede Vrijdag staan in het C jaar.
Indien u de preek op een klein scherm wil lezen, komt de preek niet naast, maar onder de reeks linken. U zal dus naar beneden moeten scrollen.

TOELICHTING.

Als algemene regel heeft de liturgie van de zondag voorrang op de liturgie van een heilige, als het feest van die heilige toevallig dat jaar op zondag valt. Het feest van die heilige wordt dan dat jaar niet gevierd . Er zijn echter een aantal uitzonderingen: die feesten zijn zo belangrijk dat hun liturgie als zo’n feest dat jaar toevallig op een zondag valt, zelfs de liturgie van die zondag verdringt . Het gaat dus enkel om feesten die de kerk als bijzonder belangrijk beschouwt. Voor deze feesten wordt er gewoonlijk zowel een liturgie voor de vooravond van het feest (een dag begon voor de jonge kerk,evenals voor het Jodendom, op de vooravond) als voor de dag zelf aangegeven. De liturgische teksten voor de vooravond heb ik niet aangegeven, omdat ze bij ons toch niet worden gebruikt. Wie er belangstelling voor heeft kan ze altijd nog vinden in het boek voor de lezingen, het lectionarium. De tweede van de drie lezingen die het lectionarium voor een zondag of voor een feest aangeeft heb ik (meestal) ook weggelaten, omdat ze geen verband hebben met het thema van de eerste lezing en met het evangelie en daarom storend werken. Wie dat wenst kan ook die altijd nog vinden in het lectionarium. Zo goed als altijd is er maar één liturgische viering aangegeven voor de jaren A, B, en C. Een uitzondering vormen bv 6 augustus, Allerheiligen en Allerzielen .

TOELICHTING Het feest van Sacramentsdag (donderdag na Drievuldigheidszondag) en van het H. Hart (vrijdag in de week die daarop volgt) horen niet in dit rijtje thuis omdat ze niet op een zondag kunnen vallen. De zondag die op deze donderdag of vrijdag volgt is men wel vrij om ofwel de liturgie van die zondag of de liturgie van het feest van Sacramentsdag of van het H. Hart te kiezen.

© Marcel Heyndrikx - Iedereen mag deze preken en teksten gebruiken mits ze vrij en gratis voor iedereen toegankelijk blijven.